Huarochirí

La información de crecimiento, representatividad y cantidad de empresas en este informe corresponde al periodo Agosto 2023.
Huarochirí

UBIGEO: 07 | 552 ( -0.72% ) | 7246 ( 1.46% )

HISTORICO VOLÚMEN TRABAJADORES
Antioquia

5 ( 0.00 ) | 28 ( 3.70 )

Callahuanca

1 ( 0.00 ) | 2 ( 0.00 )

Carampoma

1 ( 0.00 ) | 9 ( 12.50 )

Chicla

3 ( 0.00 ) | 127 ( 144.23 )

Cuenca

3 ( 0.00 ) | 171 ( -3.39 )

Huachupampa

2 ( 0.00 ) | 11 ( 10.00 )

Huanza

2 ( 0.00 ) | 4 ( 0.00 )

Huarochiri

14 ( 0.00 ) | 37 ( 8.82 )

Lahuaytambo

1 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

Langa

1 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

Laraos

1 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

Mariatana

1 ( 0.00 ) | 4 ( 0.00 )

Matucana

12 ( 0.00 ) | 2001 ( -0.50 )

Ricardo Palma

38 ( -2.56 ) | 129 ( -3.01 )

San Andrés de Tupicocha

2 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

San Antonio

320 ( -0.93 ) | 3536 ( 1.32 )

San Bartolomé

1 ( 0.00 ) | 4 ( 0.00 )

San Damian

1 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

San Juan de Iris

1 ( 0.00 ) | 3 ( 0.00 )

San Juan de Tantaranche

1 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

San Lorenzo de Quinti

4 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

San Mateo

14 ( 0.00 ) | 21 ( -38.24 )

San Mateo de Otao

1 ( 0.00 ) | 0 ( nan )

San Pedro de Casta

2 ( 0.00 ) | 3 ( -25.00 )

San Pedro de Huancayre

1 ( 0.00 ) | 0 ( -100.00 )

Sangallaya

6 ( 0.00 ) | 2 ( 0.00 )

Santa Cruz de Cocachacra

12 ( 0.00 ) | 54 ( -3.57 )

Santa Eulalia

79 ( 0.00 ) | 1015 ( 1.30 )

Santiago de Anchucaya

1 ( 0.00 ) | 2 ( 0.00 )

Santiago de Tuna

2 ( 0.00 ) | 1 ( 0.00 )

Santo Domingo de Los Olleros

13 ( 0.00 ) | 35 ( 2.94 )

Surco

6 ( 0.00 ) | 40 ( 0.00 )